of

Projekti MOOC financohet nga programi "Europa për qytetarët" (masa "rrjete të qyteteve") që synon mbledhjen e autoriteteve lokale dhe OJQ-ve në mënyrë që të zhvillojnë aktivitete, të diskutojnë Evropën dhe të zhvillojnë / fuqizojnë lidhjet. Objektivi i vitit 2015 i projektit ishte krijimi i një debati për të ardhmen e Europës.

Ekzistojnë gjithsej 9 partnerë nga 8 vende: Franca, Danimarka, Belgjika, Shqipëria, Gjermania, Rumania, Sllovakia dhe Spanja

Projekti është quajtur: MOOC4EU (në frëngjisht: Minorités, Orientations, Outils, Bashkëpunimi për një dialog evropian / në anglisht: MOOC për një dialog evropian). Titulli përzien, në njërën anë, një MOOC (në anglisht do të thotë: Kurs I hapur masiv online) që do të krijohet nga fundi i projektit dhe nga ana tjetër qëllimi kryesor i projektit që është përfshirja e pakicave nga vende të ndryshme në një dialog evropian.

Objektivat:

Bashkimi Europian është një territor i larmishëm i përbërë nga shumë grupe të ndryshme etnike dhe fetare. Duke marrë parasysh kontekstin aktual evropian, sulmet terroriste në Paris, Kopenhagen dhe Bruksel, dhe tensionet mes komuniteteve, është e nevojshme të zhvillohen dialogje ndërkulturore dhe të zbatohen mjete për të përforcuar mënyrën e jetesës së përbashkët.

Për ta bërë këtë, objektivi i përgjithshëm i projektit është të zhvillojë dialogje ndërkulturore për të ardhmen e Evropës midis qytetarëve. Projekti do të krijojë një hapësirë ​​për dialog për disa tema që kanë të bëjnë me situatën aktuale të pakicave dhe do të forcojë ndjenjën e përkatësisë dhe të qytetarisë evropiane.

Çështjet e projektit janë:

  • -të krijojë një hapësirë ​​për dialog që lehtëson procesin e dialogut ndërkulturor;
  • -të nxiti angazhimin qytetar, duke përforcuar dialogun e strukturuar me përfaqësuesit lokal, rajonal, kombëtar dhe evropian;

  • -të komunikojnë dhe të transmetojnë mënyra dhe mjete të dobishme për të ndihmuar grupin individual të synuar të bëhet një qytetar pro-aktiv në Bashkimin Evropian (nëpërmjet një MOOC);
  • -të zhvillojë qytetarinë evropiane, duke sjellë thelbin e institucioneve dhe politikave evropiane, duke promovuar takimin e qytetarëve nga 8 vende të ndryshme që ndoshta ndajnë çështje të përbashkëta, dhe duke transmetuar një dokument formal në Komisionin Evropian që përfaqëson kontributin e tyre në ndërtimin europian.

mooc4eu

The project goes with eight pedagogical videos (from 6 to 8mn) easy to reach on the internet. These videos explain through the dialogue between citizens and professionals how Europe works and the rights of European citizens. These videos have been made by the partners of the project and are meant to be the completion of the project without being its end since they are a pedagogical output to be used to inform people who have difficulty to reach information.

The project impact: quantitatively speaking there are 420 persons that have benefited from the content, the indirect beneficiaries are even more.

The benefit of the project and of its method is extended through multiples projects shared by the partners whose goals are to work with a more specific public: minorities, people with foreign origins, representatives of locals and nationals politics in order to facilitate social, educational and professional integration.

To know the recommendations of the minorities in EU , click here

To find out how to be a proactive citizen in the EU, click on this link

If you want to discover how to make a citizen advocacy in EU , click on this link

Are you interested in minority rights in European Union? Click here to inform yourself

Do you know the right of citizens to health? Click here 

Fundamental rights and freedoms in the EU, click here 

If you would like to submit a petition for EU institutions, Click here

 


 

DOKUMENTACIONI I PROJEKTIT

FInal info template MOOC4EU

INTRODUCING MOOC4EU

MOOC project summary

MOOC4EU at the End

Mooc4EU for European Dialogue

Programi_forum_umsh_eng

Programi_MOOC_forum_umsh

 

Rreth OPEN DOORS

Qendra Open Doors, krijuar ne Nentor 2011, ka per mision krijimin dhe forcimin e urave të bashkëpunimit në fushat e kulturës, zhvillimit ekonomiko-social, krijimit të një klime me shkëmbime të lira idesh dhe projektesh dhe në bashkëpunimin mes shoqërive civile, me qellim promovimin të kontakteve People to People në rajonin e Mesdheut.

Lajmet e fundit

06 Maj 2018
06 Maj 2018
22 Prill 2018
22 Prill 2018
22 Prill 2018

Kontakt

  + 355 42 2245552

  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  Rr. "Frederik Shiroka", pallatet Hoxholli, kati i poshtëm, Tirana, Shqipëri

Na ndiqni