“Adversity can be formidable occasions, a path of resilience”

“Vështirësitë ndonjëherë janë positive, një rrugë drejt rimëkëmbjes”  është një projekt i Erasmus Plus i koordinuar nga Shoqata e Artemide  në Itali, e cila ka në qendër përfshirjen sociale, analizën e rrugëve të migracionit dhe luftën kundër diskriminimit.  Open Doors Albania është partneri i këtij projekti së bashku me 8 organizata të tjera nga Europa dhe pjesa jugore e vendeve të Mesdheut.

Projekti do të zbatohet gjatë viteve 2019-2020, është i përbërë nga tre aktivitete kryesore: Një Trajnim për Trajnerë dhe 2 Shkëmbime Rinore(youth exchange). 

Qëllimi i kursit të trajnimit është t’i   ofrojë punonjësve  socialë, edukatorëve  dhe qytetarëve  aktivë, të cilët punojnë me fëmijët, adoleshentët dhe të rriturit, viktima të luftës  dhe/ose situata të përjashtimit ekstrem shoqëror si ato të shkaktuara nga migrimi ose situate te tjera . Qëllimi  është të stimulojë elasticitetin personal për të ndryshuar perspektivën e pjesëmarrësve dhe të ketë mundësi për të parë "anët" tona dhe të të tjerëve që nuk janë të lehta për t'u kuptuar. Një nga objektivat do të jetë përqendrimi në pikat themelore të vështirësive njerëzore që lidhen me proceset migratore.

Trajnimi për trajnerë u zhvillua më 16-22 maj 2019, paraqiti një qasje inovative me kombinimin e edukimit jo-formal, teatrit, work shop-eve për njohjen e potencialit personal të pjesëmarrësve, storytelling/shkrimin krijues.  Vëmendje e veçantë I është kushtuar çështjeve të racizmit, proceseve të krijimit të paragjykimeve dhe stereotipave .

Shkëmbimi i të rinjve “Adversity can be formidable occasions, a path of resilience”   ka për qëllim të fillojë një proces të rritjes personale përmes ndarjes së një përvoje kolektive. Tema që kemi zgjedhur për këtë shkëmbim “Vështirësitë ndonjëherë janë positive, një rrugë drejt rimëkëmbjes”  ka ndikuar tek më shumë që të rinjtë të  përfshihen më shumë në çështjet  sociale, tek  qytetaria aktive, forcimi i  frymës  së  iniciativës tek të rinjtë,  zhvillimi i krijimtarisë së tyre, sipërmarrja, solidariteti  dhe aftësinë e tyre për të  qenë më shumë bashkëpunues  në grupet e tyre shoqërore.

Rreth OPEN DOORS

Qendra Open Doors, krijuar ne Nentor 2011, ka per mision krijimin dhe forcimin e urave të bashkëpunimit në fushat e kulturës, zhvillimit ekonomiko-social, krijimit të një klime me shkëmbime të lira idesh dhe projektesh dhe në bashkëpunimin mes shoqërive civile, me qellim promovimin të kontakteve People to People në rajonin e Mesdheut.

Lajmet e fundit

06 Maj 2018
06 Maj 2018
22 Prill 2018
22 Prill 2018
22 Prill 2018

Kontakt

  + 355 42 2245552

  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  Rr. "Frederik Shiroka", pallatet Hoxholli, kati i poshtëm, Tirana, Shqipëri

Na ndiqni